Machine vision là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy tính, tập trung vào việc phát triển hệ thống để máy tính có thể “nhìn” và “hiểu” hình ảnh và video giống như con người.

Verified by MonsterInsights