Robot gripper, hay còn gọi là đầu kẹp robot, là một thiết bị được gắn vào cuối cánh tay robot để thực hiện việc nắm, giữ và thao tác với các vật thể. Đây là một thành phần quan trọng trong nhiều hệ thống robot

Electric Robotics Gripper

Dòng AG

Electric Robotics Gripper

Dòng PGE

Electric Robotics Gripper

Dòng PGI

Verified by MonsterInsights