AK-AI05 – Máy chấm công nhận diện khuôn mặt ứng dụng AI

LIÊN HỆ

Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  • AK-AI05 chấm công nhận diện khuôn mặt
  • Nhận diện ngay cả khi đeo khẩu trang
  • Đăng ký tối đa 5000 mẫu khuôn mặt, 5000 thẻ, QRcode
  • Kiểm soát truy cập nhân viên đã đăng ký.
Verified by MonsterInsights