AK-AI08T – Máy chấm công nhận diện khuôn mặt AI, đo thân nhiệt

LIÊN HỆ

Thời gian bảo hành: 12 tháng
  • AK-AI08T chấm công nhận diện khuôn mặt ứng dụng AI
  • Đo nhiệt độ người truy cập, nhận diện ngay cả khi đeo khẩu trang
  • Đăng ký tối đa 50.000 mẫu khuôn mặt, 50.000 thẻ, QRcode
  • Cảnh báo khi vượt ngưỡng nhiệt độ cho phép, ngăn truy cập.
Verified by MonsterInsights