Bảng điều khiển IV2-CP50

Đặc tính kỹ thuật IV2-CP50

  •  Khi kết nối với Sê-ri IV2. Khi kết nối với Sê-ri IV, ngôn ngữ được hỗ trợ giống như IV-M30
  • Chuyên dùng trong kết nối với Sê-ri IV2 và Sê-ri IV
  • Chỉ sử dụng sản phẩm do KEYENCE khuyến nghị
  • Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá 40°C, hãy sử dụng sản phẩm trong điều kiện độ ẩm tuyệt đối là 85% RH trở xuống ở 40°C