Camera công nghiệp 3D Mech-Mind

  • Độ phân giải  3D  cao lên đến 2,3 triệu điểm mỗi giây
  • Độ chính xác cao lên đến 0.1mm , giúp đảm bảo tính chính xác của quá trình sản xuất và kiểm tra
  • Hoạt động ở tốc độ cao , lên đến 10 khung hình mỗi giây, giúp cải thiện sản xuất

 

Verified by MonsterInsights