Đầu cảm biến IV2-G150MA

Đầu cảm biến IV2-G150MA:

  • Khi sử dụng phụ tùng ống kính phóng đại (OP-87902): 4 (H) × 3 (V) mm (tại khoảng cách lắp đặt 18 mm) đến 7 (H) × 5,2 (V) mm (tại khoảng cách lắp đặt 27 mm)
  • Có thể tự động điều chỉnh vị trí lấy nét tại thời điểm lắp đặt. Chức năng này ngưng hoạt động trong quá trình vận hành. Có thể đăng ký vị trí lấy nét khác nhau cho từng chương trình.
  • Trừ khi lắp đặt phụ tùng bộ lọc ánh sáng phân cực (OP-87899/OP-87900/OP-87901) hoặc phụ tùng ống kính phóng đại (OP-87902).
  • Trừ khi lắp đặt phụ tùng đèn vòm IV2 (IV2-GD05/IV2-GD10)
Danh mục:
Verified by MonsterInsights