Dòng AG

  • Dòng AG là bộ kẹp điện thích ứng kiểu liên kết được phát triển bởi DH-Robotics
  • Dòng AG là một giải pháp hoàn hảo để áp dụng với robot cộng tác để kẹp các chi tiết gia công có hình dạng khác nhau trong công nghiệp