Dòng PGE

  • Dòng PGE là một bộ kẹp điện kiểu mỏng công nghiệp.
  • Với khả năng kiểm soát lực chính xác, kích thước nhỏ gọn và tốc độ làm việc cao,
Verified by MonsterInsights