Epson Robot C4

  • Xử lý tải trọng lên tới 4kg
  • Có sẵn với chiều dài cánh tay 600mm hoặc 900mm
  • Tốc độ cao và độ lặp lại cho năng suất tối đa
  • Thiết kế nhỏ gọn để nâng cao tính linh hoạt của cấu hình
Verified by MonsterInsights