LA-86B RFID sticker paper label

LIÊN HỆ

LA-86B được thiết kế phân cực tuyến tính cho phép nó có tốc độ đọc cực cao theo một hướng cụ thể và nhận dạng độ nhạy cao, hiệu suất bảo mật cao và có mã nhận dạng duy nhất toàn cầu (mã TID), ứng dụng rộng rãi trong báo chí, thư viện, phòng cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ bí mật.

Danh mục: