LA-97 Windshield RFID Label

LIÊN HỆ

LA-97 được thiết kế phân cực tuyến tính cho phép nó có tốc độ đọc cực cao theo một hướng cụ thể và khả năng nhận dạng, độ nhạy cao. Với hiệu suất bảo mật cao và có mã nhận dạng duy nhất toàn cầu (mã TID), LA-97 được sử dụng rộng rãi trong quản lý tài sản bằng kính, tiêu chuẩn kiểm tra xe, nhận dạng phát hiện xe, giấy phép xe.

Danh mục:
Verified by MonsterInsights