Ống kính Camera công nghiệp Computar M1228-MPW3

  • Ống kính Camera công nghiệp Computar M1228-MPW3 là một ống kính chuyên dụng được sản xuất bởi Computar.
  • Ống kính Computar M1228-MPW3 thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như hệ thống quan sát, hệ thống kiểm soát sản xuất,..

 

Verified by MonsterInsights