Ống kính camera công nghiệp Computar M1628-MPW3

  • Ống kính Camera công nghiệp Computar M1628-MPW3 là một ống kính chuyên dụng được sản xuất bởi Computar.
  • Ống kính Computar M1628-MPW3 thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như hệ thống quan sát, hệ thống kiểm soát sản xuất,..
Verified by MonsterInsights