Robot Cộng Tác 6 trục Elfin-P

Elfin-P là Robot cộng tác 6 trục hạng nhẹ được phát triển dựa trên Elfin, có thể được sử dụng trong dây chuyền sản xuất tích hợp tự động, lắp ráp, chọn, hàn, mài, phun, phân phối, kiểm tra và các ứng dụng khác. Khả năng lặp lại và xếp hạng bảo vệ cao đảm bảo nó có thể được sử dụng thoải mái trong các môi trường làm việc phức tạp.

 

Danh mục:
Verified by MonsterInsights