Sensor amplifier Standard mode IV2-G30

Thông số kỹ thuật IV2-G30

  • Chỉ loại màu.
  • Chỉ loại đơn sắc.
  • Có thể thiết đặt công cụ bằng chương trình.
  • Lưu vào bộ nhớ trong của bộ khuếch đại cảm biến Những hình ảnh đã lưu trong bộ khuếch đại cảm biến có thể được sao lưu dự phòng vào bộ nhớ USB cắm vào bảng điều khiển (IV2-CP50) hoặc vào PC có sử dụng phần mềm dành cho Sê-ri IV2 (IV2-H1).
  • Chỉ chế độ nhận biết.
  • Cũng có thể được hiển thị trên bảng điều khiển (IV2-CP50) hoặc phần mềm dành cho Sê-ri IV2 (IV2-H1).
  • Có thể sử dụng trên phần mềm dành cho Sê-ri IV2 (IV2-H1).
  • Khi kết nối với khối giao tiếp (Sê-ri DL).
  • Chỉ sử dụng sản phẩm do KEYENCE khuyến nghị.
Danh mục:
Verified by MonsterInsights