Tay máy di động STAR

  • Tay máy di động STAR là rô-bốt di động thông minh, kết hợp cánh tay cơ khí tự phát triển và rô-bốt di động, hệ thống quan sát, bộ kẹp và các thành phần khác để thực hiện các thao tác di động nhằm đạt được các ứng dụng chức năng như nắm, xử lý, lắp ráp và phát hiện vật liệu.
  • Theo môi trường sử dụng tại chỗ của khách hàng, nó có thể phù hợp với hệ thống lập lịch trình tương ứng để lập lịch trình linh hoạt và triển khai nhanh chóng. Nó chủ yếu được sử dụng trong các ngành công nghiệp (như điện tử, sản phẩm kim loại, phụ tùng ô tô, điện,
Danh mục:
Verified by MonsterInsights