USR-TCP232-306 – Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

LIÊN HỆ

Tính năng chính:

  • RS232/RS485/RS422 (không đồng thời)
  • Nguồn cấp 5-36v DC
  • httpsD client mode, sends serial data in https format
  • Support TCP server/client, UDP server/client,Virtual COM
Danh mục: ,
Verified by MonsterInsights