USR-TCP232-419 – Bộ chuyển đổi RS232/RS485 sang Ethernet, DTR/DSR flow control

LIÊN HỆ

USR-TCP232-419 là phiên bản nâng cấp tính năng của USR-TCP232-410S với việc hỗ trợ DTR/DSR – flow control bằng phần cứng.

Danh mục: ,
Verified by MonsterInsights